Kruševac i Rasinski okrug – besplatno učenje nemačkog jezika i posao u Nemačkoj

Kruševac, Zapadno Pomoravlje, kao i ceo Rasinski okrug imaju priliku da se upoznaju sa projektom “Ekspertska migracija” DEKRA – Serbolab.

Projekat je namenjen svim vama koji ste završili medicinsku školu i to:

  • opšti smer, medicinska sestra tehničar
  • pedijatrijski
  • ginekološko – akušerski smer

Uz položeni državni ispit možete se prijaviti ovde.

Nekoliko informacija pre prijave.

Kruševac, novi centar za besplatnu obuku nemačkog jezika – medicinske sestre, tehničari

Kruševac, novi centar za besplatnu obuku nemačkog jezika

Kruševac: Projekat DEKRA Serbolab “Ekspertska migracija” privlači sve više interesovanja.

Medicinske sestre i tehničari opšteg, pedijatriskog i ginekološko-akušerskog smera, sa položenim državnim ispitom imaju jedinstvenu priliku da se prijave za program “Ekspertska migracija”, a to znači:

 • besplatna obuka nemačkog jezika do nivoa B2 Pflege
 • priprema za polaganje nostrifikacionog ispita
 • stručno vođenje, podrška i saveti u  svakoj fazi programa
 • lični izbor poslodavca
 • podrška prilikom integracije u Nemačkoj.