DEKRA Projekat Ekspertska migracija dolazi u Čačak, Kraljevo, Ćupriju, Zaječar i Vršac

Sve više medicinskih sestara i tehničara ukazuje poverenje nemačkoj agenciji DEKRA i Serbo Lab-u. Zbog ogromne zainteresovanosti DEKRA Projekat “Ekspertska migracija” dolazi u čak još pet gradova: Čačak, Kraljevo, Ćupriju, Zaječar i Vršac. U Nemačkoj postoji ogromna ponuda poslova za medicinske radnike. Naši medicinski radnici su veoma traženi i cenjeni. Međutim, nije dovoljno samo otići. Potrebne…

Medius Kliniken i Seniorenhaus Katharina obavili intervjue sa Serbo Lab kandidatima

Veliki broj partnera Projekta “Espertska migracija” daje medicinskim sestrama i tehničarima mogućnost da izaberu svog poslodavca. Serbo Lab kandidati mogu birati regione, specijalizovane klinike ili gerantološke centre. Prednost je i u tome što se kompletan proces završava u Srbiji. Od učenja jezika, preko povezivanja sa poslodavcima do nostrifikacije diplome. Intervju Serbo Lab kandidata sa nemačkim…

DEKRA član Saveznog udruženja za rad inostranih medicinskih radnika

Jedinstvena platforma za celu Nemačku za razmenu iskustva i povezivanje u vezi sa temom pronalaženja i zapošljavanja inostranih medicinskih radnika. Na inicijativu Udruženja poslodavaca Nega e.V, 17. maja 2018. godine, ukupno sedam članova osnovalo je Savezno udruženje za rad inostranih medicinskih radnika (skraćeno BAGAP). Članovi osnivači su savezna udruženja: Udruženje poslodavaca Nega e.V. i Udruženje za pomoć…