Pro Sert vam predstavlja poslodavce u Nemačkoj sa kojima uspešno saradjuje već nekoliko godina na Projektu ekspertske migracije za medicinske tehničare, opšti, ginekološko akušerski ili pedijatrijski smer.

Iza čitavog Projekta u kome smo do sada uspešno integrisali 210 kandidata sa prostora cele Srbije, stoji naš partner, nemačka firma DEKRA Akademie.

DEKRA ima ugovor o poslovnoj saradnji sa više od 50 poslodavaca iz oblasti zdravstvene nege.

Klinike, koje imaju u ponudi
radno mesto za nekoga od vas:

Gerontološki
centri:

Poslodavca birate sami! Prijavite se.