Zašto je Dekra projekat pravi izbor!

Dekra projekat će omogućiti upravo tebi da radiš posao za koji si se školovao, da za to primaš adekvatnu platu i da omogućiš sebi i svojoj porodici kvalitetan život i perspektivu. A ti si:

  • medicinski tehničar, imaš završenu srednju medicinsku školu i to opšti, ginekološko akušerski ili pedijatrijski smer

  • imaš položen državni ispit ili si započeo pripravnički staž

  • spreman/spremna si da vredno učiš

Dekra projekat pripreme kandidata za posao u Nemačkoj je do sada završilo preko 200 ljudi u Srbiji i preko 400 ljudi u drugim zemljama regiona.

A šta je to Dekra projekat?

  • obuka nemačkog jezika do nivoa B2 radi nostrifikacije diplome

  • priprema za polaganje stručnog ispita u Nemačkoj

  • upoznavanje sa sistemom rada u nemačkim medicinskim ustanovama