DEKRA i DEKRA AKADEMIE su nemački brendovi poznati širom svijeta kao sinonim kvaliteta i pouzdanosti.

DEKRA je jedna od vodećih svetskih kompanija u oblasti pružanja ekspertskih usluga, kako privatnim tako i korporativnim klijentima u više od 50 zemalja širom svijeta. Preko 28.000 zaposlenih širom svijeta je posvećeno obezbeđivanju sigurnosti, kvaliteta i zaštiti životne sredine. Više informacija na sajtu www.dekra.com.

DEKRA Akademie – lider među nemačkim kompanijama u oblasti organizacije i realizacije treninga sa preko 6.300 održanih treninga godišnje širom zemlje. Svestran je partner u organizaciji treninga za privredu, javni sektor i privatna lica sa praktičnim i ciljno orjentisanim znanjima i kvalifikacijama u različitim oblastima i granama privrede. DEKRA Akademie je prisutna u oblasti realizacije treninga i u drugim zemljama, kao npr. Francuska, Italija, Grčka, Danska i Mađarska, i konstantno i dinamično se širi i na druga tržišta. Više informacija na sajtu www.dekra-akademie.com.

Dekra Akademie i Serbolab grupa realizuju projekat ekspertske migracije davanjem jezičke edukacije sertifikovanih zdravstvenih radnika do nivoa B2 Pflege i pripremom kandidata za polaganje nostrifikaciong ispita.

Dekra Akademie i Pro Sert realizuju projekat ekspertske migracije povezivanjem stručnog medicinskog osoblja sa kvalitetnim radnim mestima na teritoriji Nemačke.

U procesu ostavrivanja našeg zajedničkog cilja – ekspertske migracije sa vama će biti naš tim:

Peter Klingler – Dekra
Head of Expert Migration Germany

Aleksandra Talić
Koordinator DEKRA projekta u Srbiji