Aleksandra Talić

project manager

Sofija Puača

marketing manager

Kragujevac

Telefon:
064/647-09-44
Email:
jelena.milanovic@dekra.com

Beograd

Telefon:
064/647-09-61
Email:
ana.sovljanski@dekra.com 

Niš

Telefon:
064/64-70-949
Email:
miroslava.stojanovic@dekra.com 

Novi Sad

Telefon:
064/647-09-54
Email:
bela.ajzenberger@dekra.com

Lokacije:

Kragujevac

Kragujevac Serbolab

Adresa:
Kneza Miloša 20
Telefon:
064/647-09-44
Kontakt osoba:
Jelena Milanović
jelena.milanovic@dekra.com

Beograd

Beograd Serbolab centar za obuku nemačkog jezika

Adresa:
Sava Centar
Milentija Popovića 9
Delegatska jedinica 33
Telefon:
064/647-09-61
Kontakt osoba:
Ana Šovljanski
ana.sovljanski@dekra.com

Niš

Niš Serbolab centar nemački obuka

Adresa:
Nikole Pasica 28
Telefon:
064/64-70-949
Kontakt osoba:
Miroslava Stojanović
miroslava.stojanovic@dekra.com 

Novi Sad

Novi Sad SerboLab centar obuka nemački medicinari

Adresa:
Bulevar Mihajla Pupina 6/7
Telefon:
064/647-09-54
Kontakt osoba:
Bela Ajzenberger
bela.ajzenberger@dekra.com