DEKRA Projekat Ekspertska migracija dolazi u Čačak, Kraljevo, Ćupriju, Zaječar i Vršac

Sve više medicinskih sestara i tehničara ukazuje poverenje nemačkoj agenciji DEKRA i Serbo Lab-u. Zbog ogromne zainteresovanosti DEKRA Projekat “Ekspertska migracija” dolazi u čak još pet gradova: Čačak, Kraljevo, Ćupriju, Zaječar i Vršac. U Nemačkoj postoji ogromna ponuda poslova za medicinske radnike. Naši medicinski radnici su veoma traženi i cenjeni. Međutim, nije dovoljno samo otići. Potrebne…

Kruševac, novi centar za besplatnu obuku nemačkog jezika – medicinske sestre, tehničari

Kruševac, novi centar za besplatnu obuku nemačkog jezika

Kruševac: Projekat DEKRA Serbolab “Ekspertska migracija” privlači sve više interesovanja.

Medicinske sestre i tehničari opšteg, pedijatriskog i ginekološko-akušerskog smera, sa položenim državnim ispitom imaju jedinstvenu priliku da se prijave za program “Ekspertska migracija”, a to znači:

  • besplatna obuka nemačkog jezika do nivoa B2 Pflege
  • priprema za polaganje nostrifikacionog ispita
  • stručno vođenje, podrška i saveti u  svakoj fazi programa
  • lični izbor poslodavca
  • podrška prilikom integracije u Nemačkoj.

Prezentacija u Novom Sadu – Nemačka, posao za medicinske sestre i tehničare

Posao za medicinske sestre i tehničare – Nemačka

Program “Ekspertska migracija” , koji organizuju DEKRA i Serbolab,  najsigurniji je i najpouzadniji put do posla u Nemačkoj za medicnske sestre i tehničare.

Ako imaš diplomu medicinske škole, položen državni ispit i želiš siguran i pouzdan posao u Nemačkoj, onda svakako želiš da pronađeš najbolji, najpouzdaniji način da to ostvariš.