Medius Kliniken i Seniorenhaus Katharina obavili intervjue sa Serbo Lab kandidatima

Veliki broj partnera Projekta “Espertska migracija” daje medicinskim sestrama i tehničarima mogućnost da izaberu svog poslodavca. Serbo Lab kandidati mogu birati regione, specijalizovane klinike ili gerantološke centre. Prednost je i u tome što se kompletan proces završava u Srbiji. Od učenja jezika, preko povezivanja sa poslodavcima do nostrifikacije diplome. Intervju Serbo Lab kandidata sa nemačkim…