DEKRA član Saveznog udruženja za rad inostranih medicinskih radnika

Jedinstvena platforma za celu Nemačku za razmenu iskustva i povezivanje u vezi sa temom pronalaženja i zapošljavanja inostranih medicinskih radnika. Na inicijativu Udruženja poslodavaca Nega e.V, 17. maja 2018. godine, ukupno sedam članova osnovalo je Savezno udruženje za rad inostranih medicinskih radnika (skraćeno BAGAP). Članovi osnivači su savezna udruženja: Udruženje poslodavaca Nega e.V. i Udruženje za pomoć…