Kruševac, novi centar za besplatnu obuku nemačkog jezika – medicinske sestre, tehničari

Kruševac, novi centar za besplatnu obuku nemačkog jezika

Kruševac: Projekat DEKRA Serbolab “Ekspertska migracija” privlači sve više interesovanja.

Medicinske sestre i tehničari opšteg, pedijatriskog i ginekološko-akušerskog smera, sa položenim državnim ispitom imaju jedinstvenu priliku da se prijave za program “Ekspertska migracija”, a to znači:

  • besplatna obuka nemačkog jezika do nivoa B2 Pflege
  • priprema za polaganje nostrifikacionog ispita
  • stručno vođenje, podrška i saveti u  svakoj fazi programa
  • lični izbor poslodavca
  • podrška prilikom integracije u Nemačkoj.